Ανακοινώσεις  
 Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών (S.O.C.R.A.T.E.S.) 
Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών

S.O.C.R.A.T.E.S. 
Society for Organizations Cartography Remote sensing / Road Design and Applications
using Technology / Transport Engineering on Earth and Space

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Δρ Δήμος Πανταζής, Καθηγητής