Ανακοινώσεις  
 Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών (SOCRATES) 
Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών
SOCRATES LAB

Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών
SOCRATES  LAB
Society for Organizations Cartography Remote sensing / Road Design and Applications
using Technology / Transport Engineering on Earth and Space (S.O.C.R.A.T.E.S.)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Δρ Δήμος Πανταζής, Καθηγητής

SOCRATES LAB
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Cartography, Geodesy, Topography, Photogrammetry, Geoinformatics, Remote Sensing, Smart Cities, Urban Planning, Land Planning, Spatial Information Systems, SIS, Geographical Information Systems, GIS, Coastal Transport Information System, CoTrIS, Fleet Management, Distribution Network, Supply Network, Spatial Data Collector, Spatial Data, Spatial Metadata, Spatial Databases, Case Tools, Geomarketing, Geobusiness, Sensor Networks, Smart Sensors, Sustainability

 

Data Collectors  Coastal Transport  Cartography  Spatial Databases  Geo-Business